Poskytujeme komplexné riešenia podporujúce riadenie nákupných procesov a dodávateľského portfólia.

Produkty

Naše riešenia dokážu pokryť potreby rôznych typov zákazníkov.

Softvérová platforma pre kommplexné riadenie nákupných procesov v podnikoch. Pomôže Vám pri reportovaní, identifikácii a eleminácii úzkych hrdiel v nákupných procesoch a zjednodušuje prácu nákupcov.

Viac info

Softvér na riadenie verejných obstarávaní, ktorý poskytujeme uživateľovi legislatívne korektný a spoľahlivý nástroj, ktorý je odolný voči akýmkoľvek vedomým aj nevedomým pochybeniam zo strany užívateľa v ktorejkoľvek fáze vytvárania, či riadenia zákazky.

Viac info

Piliere spoločnosti

Hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť.

Zodpovednosť

Individuálny prístup a prispôsobenie produktu potrebám klienta vytvára podmienky pre dosiahnutie reálnych výsledkov. Zodpovedné riešenie každej požiadavky je naša vlastnosť.

Zručnosti

Ľudia sú najväčší kapitál každej spoločnosti. Preto sa
k nám snažíme prilákať šikovných a kreatívnych ľudí, ochotných posúvať veci spoločne vpred.

Výsledky

Ukazovateľom našej kvalitnej práce je spokojnosť našich klientov. Dosahovanie očakávaných výsledkov je pre nás prioritou.

Referencie

Vybraní klienti z rôzných odvetví.

Kde začať?

Kontaktujte nás. Ozveme sa Vám do 24 hodín.